ANUNTURI PUBLICE

Anunt public nr.18

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL, titular al proiectului “EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA GENERAL DRAGALINA LA NR. 36 IN COMUNA MATCA,JUDETUL GALATI ”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA GENERAL DRAGALINA LA NR. 36 IN COMUNA MATCA,JUDETUL GALATI” propus a fi amplasat in comuna MATCA,strada GENERAL DRAGALINA, NR. 36, judetul GALATI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.

Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009,in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public nr.17

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL, titular al proiectului “EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA GENERAL DRAGALINA LA NR. 5B IN COMUNA MATCA,JUDETUL GALATI ”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA GENERAL DRAGALINA LA NR. 5B IN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI” propus a fi amplasat in comuna MATCA,strada GENERAL DRAGALINA, NR. 5B, judetul GALATI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.

Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public nr.16

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

SC ENGIE ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL, pentru COMUNA BARCANESTI titular al proiectului : "EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRIN EXTINDEREA ARIEI DE CONCESIUNE IN COM. BARCANESTI PENTRU LOC. GHIGHIU,JUD. PRAHOVA,CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MOP DIN PE100SDR11" in comuna BARCANESTI, localitatea GHIGHIU, judetul PRAHOVA, propus a fi amplasat in localitatea GHIGHIU, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a se supune evaluarii impactului asupra mediului, se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa de catre AGENTIA pentru PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRIN EXTINDEREA ARIEI DE CONCESIUNE" propus a fi amplasat in, localitatea GHIGHIU pentru COMUNA BARCANESTI.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunt public nr.15

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului)

SC ENGIE ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL pentru COMUNA BARCANESTI (titularul proiectului) anunta publicul interesat asupra solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRIN EXTINDEREA ARIEI DE CONCESIUNE IN COM. BARCANESTI PENTRU LOC. GHIGHIU, JUD. PRAHOVA, CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100SDR11 (denumirea proiectului), propus a fi amplasat in localitatea GHIGHIU, comuna BARCANESTI, judetul PRAHOVA (adresa amplasamentului).

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului PLOIESTI si la sediul Agentia pentru Protectia Mediului din str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiesti, jud. Prahova in zilele de Luni – Vineri, intre orele de 9 -13.

Observatiile publicului se primescu zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ploiesti.

Anunt public nr.14

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA GENERAL DRAGALINA LA NR. 5B IN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI”, propus a fi amplasat in COMUNA MATCA, strada GENERAL DRAGALINA, JUDETUL GALATI.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. GALATI, apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglemantari -Acordul de mediu-Documentatii procedura EIA si EA-Memorii de prezentare 2023 si la PREMIER ENERGY,cu sediul in mun. Bucuresti,str. Vasile Alecsandri/Constantin Daniel,nr.4/11,cladirea A,Et. 2. Observatiile publicului se primesc zilnic pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro.

Anunt public nr.13

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA GENERAL DRAGALINA LA NR. 36 IN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI”, propus a fi amplasat in COMUNA MATCA, strada GENERAL DRAGALINA, JUDETUL GALATI.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. GALATI, apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglemantari -Acordul de mediu-Documentatii procedura EIA si EA-Memorii de prezentare 2023 si la PREMIER ENERGY,cu sediul in mun. Bucuresti,str. Vasile Alecsandri/Constantin Daniel,nr.4/11,cladirea A,Et. 2. Observatiile publicului se primesc zilnic pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro.

Anunt public nr.12

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

SC ENGIE ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL ,pentru ENGIE ROMANIA SA titular al proiectului : "REABILITARE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE" in lungime totala de 319 m conducta si 24 m racorduri, in Municipiul PLOIESTI, strada STRANDULUI si strada CENTURA DE EST, zona cuprinsa intre intersectia DN 1A cu DN 1B pana la imobilul cu nr. 61 (Complex Europa LG) de pe strada STRANDULUI, judetul PRAHOVA, propus a fi amplasat in Municipiul PLOIESTI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a se supune evaluarii impactului asupra mediului, se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa de catre AGENTIA pentru PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : REABILITARE RETEA DISTRIBUTIE GAZE propus a fi amplasat in strada STRANDULUI si strada CENTURA DE EST, zona cuprinsa intre intersectia DN 1A cu DN 1B pana la imobilul cu nr. 61 (Complex Europa LG) de pe strada STRANDULUI pentru ENGIE ROMANIA SA.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunt public nr.11

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

(titularul proiectului)

S.C ENGIE ROMANIA S.A prin S.C GENERAL MPM IMPEX S.R.L, pentru ENGIE ROMANIA SA (titularul proiectului) anunta publicul interesat asupra solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REABILITARE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE (denumirea proiectului) in lungime totala de 319 m conducta si 24 m racorduri, propus fi amplasat in MUNICIPIUL PLOIESTI, str. STRANDULUI si str. CENTURA DE EST, zona cuprinsa intre intersectia DN 1A cu DN 1B pana la imobilulul cu nr.61 (Complex Europa LG) de pe str. STRANDULUI, judetul PRAHOVA(adresa amplasamentului).

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului PLOIESTI si la sediul Agentia pentru Protectia Mediului din str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiesti, jud. Prahova, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ploiesti.

Anunt public nr.10

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL, titular al proiectului "EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA" PE str. REGINA MARIA, IN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA" PE str. REGINA MARIA", IN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI, propus a fi amplasat in comuna MATCA, str. REGINA MARIA, judetul GALATI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglemantari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.

Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe email office@apmgl.anpm.ro. sau pe fax 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public nr.9

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL, titular al proiectului "EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA" PE STRADA ION CREANGA, IN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA" PE STRADA ION CREANGA", IN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI, propus a fi amplasat in comuna MATCA, strada ION CREANGA, judetul GALATI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglemantari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.

Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe email office@apmgl.anpm.ro. sau pe fax 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public nr.8

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL, titular al proiectului "EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA BUREBISTA, IN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA BUREBISTA, IN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI", propus a fi amplasat in comuna MATCA, strada BUREBISTA, judetul GALATI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglemantari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.

Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe email office@apmgl.anpm.ro. sau pe fax 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public nr.7

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL, titular al proiectului "EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA VASILE LUPU, IN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA VASILE LUPU, IN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI", propus a fi amplasat in comuna MATCA, strada VASILE LUPU, judetul GALATI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglemantari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.

Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe email office@apmgl.anpm.ro. sau pe fax 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public nr.6

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL, titular al proiectului "EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE (str. M. Zamfir nr.73)", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE (str. M. Zamfir nr.73)", propus a fi amplasat in comuna IVESTI, sat BUCESTI, judetul GALATI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglemantari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.

Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe email office@apmgl.anpm.ro. sau pe fax 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public nr.5

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA REGINA MARIA IN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI”, propus a fi amplasat in COMUNA MATCA, strada REGINA MARIA, JUDETUL GALATI.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. GALATI, apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglemantari - Acordul de mediu - Documentatii procedura EIA si EA-Memorii de prezentare 2022 si la PREMIER ENERGY, cu sediul in mun. Bucuresti, str. Vasile Alecsandri/Constantin Daniel, nr.4/11, cladirea A, Et. 2. Observatiile publicului se primesc zilnic pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro.

Anunt public nr.4

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA ION CREANGA IN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI”, propus a fi amplasat in COMUNA MATCA, strada ION CREANGA, JUDETUL GALATI.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. GALATI, apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglemantari - Acordul de mediu - Documentatii procedura EIA si EA-Memorii de prezentare 2022 si la PREMIER ENERGY, cu sediul in mun. Bucuresti, str. Vasile Alecsandri/Constantin Daniel, nr.4/11, cladirea A, Et. 2. Observatiile publicului se primesc zilnic pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro.

Anunt public nr.3

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA VASILE LUPU IN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI”, propus a fi amplasat in COMUNA MATCA, strada VASILE LUPU, cod postal 807185, JUDETUL GALATI.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. GALATI, apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglemantari - Acordul de mediu - Documentatii procedura EIA si EA-Memorii de prezentare 2022 si la PREMIER ENERGY, cu sediul in mun. Bucuresti, str. Vasile Alecsandri/Constantin Daniel, nr.4/11, cladirea A, Et. 2. Observatiile publicului se primesc zilnic pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro.

Anunt public nr.2

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA BUREBISTA IN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI”, propus a fi amplasat in COMUNA MATCA, strada BUREBISTA, cod postal 807185, JUDETUL GALATI.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. GALATI, apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglemantari - Acordul de mediu - Documentatii procedura EIA si EA-Memorii de prezentare 2022 si la PREMIER ENERGY, cu sediul in mun. Bucuresti, str. Vasile Alecsandri/Constantin Daniel, nr.4/11, cladirea A, Et. 2. Observatiile publicului se primesc zilnic pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro.

Anunt public nr.1

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA MARIUCA ZAMFIR IN COMUNA IVESTI, SAT BUCESTI, JUDETUL GALATI”, propus a fi amplasat in SAT BUCESTI, strada MARIUCA ZAMFIR, cod postal 807171, JUDETUL GALATI.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. GALATI, apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglemantari - Acordul de mediu - Documentatii procedura EIA si EA-Memorii de prezentare 2022 si la PREMIER ENERGY, cu sediul in mun. Bucuresti, str. Vasile Alecsandri/Constantin Daniel, nr.4/11, cladirea A, Et. 2. Observatiile publicului se primesc zilnic pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro.