Proiectare

1. Infiintare distributie gaze naturale Com. Moara Vlasiei, beneficiar S.C. GAZ SUD S.A.
2. Infiintare distributie gaze naturale Com. Snagov, beneficiar S.C. GAZ SUD S.A.
3. Infiintare distributie gaze naturale Com. 1 Decembrie, jud. Ilfov, beneficiar S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.
4. Infiintare distributie gaze naturare Com. Crevedia, jud. Dambovita, beneficiar S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.
5. Instalatii utilizare gaze naturale pentru S.C. PRO HOTELS S.R.L., cuprinzand: retele distributie interioare, montate ingropat, lungime aprox. 500 m.l., alimentare gaze naturale centrala termica cu 8 cazane, alimentare gaze naturale doua bucatarii cu 16 puncte de ardere, 344 apartamente cu centrala termica de apartament, aragaz, contorizare individuala.

1. Modernizare instalatie alimentare apa S.N. PASTEUR S.A.
2. Instalatii canalizare S.C. MONDOPLAST S.A.
3. Instalatii canalizare Baza Auto Intrare Straulesti.
4. Instalatie alimentare apa S.C. COMCEREAL S.A. Turnu Magurele.

1. Reabilitare infrastructura educationala, Gradinita nr.51 si Gradinita nr.8, Sector 2, Bucuresti.
2. Reabilitare Camine U1-U6, beneficiar Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti.
3. Reparatii capitale Camin A2, beneficiar Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti.
4. Reabilitare instalatii termice Politia Mihailesti.
5. Instalatii termice-sanitare, locuinte unifamiliale.
6. Reabilitarea instalatie termica, beneficiar Institutul National de Cercetare Dezvolaltare in domeniul patologiei si stiintelor biomedicale „Victor Babes”
7. Reabilitarea instalatii termice – sanitare la blocuri de locuinte, beneficiar Primaria Sector 2
8. Reabilitare instalatii termice – sanitare la blocuri de locuinte, beneficiar Primaria Sector 3
9. Instalatii termice pentru locuinte unifamiliare, investitori imobiliari, Sector 2

1. Reabilitare infrastructură educațională, Gradinița nr.51 și Gradinița nr.8, Sector 2, București.
2. Reabilitare Cămine U1-U6, beneficiar Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București.
3. Reparații capitale Cămin A2, beneficiar Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București.
4. Reabilitare instalații termice Poliția Mihailești.
5. Instalații termice-sanitare, locuințe unifamiliale.
6. Reabilitare instalatie gaze naturale, beneficiar Institutul National de Cercetare Dezvolaltare in domeniul patologiei si stiintelor biomedicale „Victor Babes”
7. Reabilitare Instalatii gaze natural blocuri locuinte, beneficiar Primaria Sector 2
8. Reabilitare Instalatii gaze natural blocuri locuinte, beneficiar Primaria Sector 3
9. Instalatii gaze naturale pentru ansamblu locuinte rezidentiale, beneficiar – S.C. FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S.R.L.
10. Instalatii gaze naturale pentru ansamblu locuinte rezidentiale, beneficiar – S.C. JACOB GARDEN S.R.L.
11. Instalatii gaze naturale pentru ansamblu locuinte rezidentiale, beneficiar – S.C. GAMA INVEST S.R.L.
12. Instalatii gaze naturale pentru ansamblu locuinte rezidentiale, beneficiar – S.C. TERRA NOVA CONSTRUCT S.R.L.

1. Post de reglare gaze naturale Q=300m.c./h, Str. Liniei, Sector 6, Bucuresti
2. Statie de reglare gaze naturale Q=300m.c./h, Sos. Bucuresti – Targoviste, sat Buciumeni
3. Statie de reglare gaze naturale Q=300m.c./h, Str. Astrelor, Popesti Leordeni
4. Statie de reglare gaze naturale Q=300m.c./h, Str. Amurgului, Popesti Leordeni
5. Statie de reglare gaze naturale 1400 m.c./h, S.C. STRACO GROUP S.R.L.
6. Statie de reglare gaze naturale 1500 m.c./h, Com. Glina, Jud. Ilfov
7. Statie de reglare gaze naturale 8000 m.c./h, Drum Padurea Neagra, Bucuresti, sector 1
8. Statii de reglare-masurare gaze naturale 2000 m.c./h, 5000 m.c./h, 7000 m.c./h, 8000 m.c./h, beneficiar S.C. GAZ SUD S.A.

1. Centrala termica 1740 Kw, Grup Scolar Ind. Mecanica Fina, Bucuresti.
2. Centrala termica 610 Kw, Sc. Generala nr.26, Bucuresti.
3. Centrala termica 200 Kw, Gradinita nr.188, Bucuresti.
4. Centrala termica 1144 Kw, Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti.
5. Centrala termica 760 Kw, Camin A2, Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti.
6. Centrala termica 600 Kw, Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti.

expertiza-pro-ro2

Execuție

1. Infiintare distributie gaze naturale Com. Albestii de Arges, beneficiar S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.
2. Infiintare distributie gaze naturale Com. Glina sat Manolache, beneficiar S.C. GAZ SUD S.A.
3. Infiintare distributie gaze naturale Com. Jilava, beneficiar S.C. GAZ SUD S.A.
4. Inlocuire conducta si bransamente Bd. Ferdinand – Bd. Garii Obor – Baicului – Sos.Pantelimon , beneficiar S.C. Distrigaz SUD S.A.
5. Extindere retea de distributie gaze naturale RP in com Chitila, jud Ilfov , beneficiar S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.
6. Extindere conducta gaze naturale com Buftea, beneficiar S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.
7. Inlocuire conducta si bransamente Sos. Colentina, beneficiar S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.
8. Inlocuire conducta si bransamente Str. Voronet – Str. Dristorului, Bucuresti, beneficiar S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.
9. Extindere conducta gaze naturale com Glina, beneficiar S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.
10. Extindere conducta gaze naturale str. Valea Oltului, beneficiar S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.
11. Extindere conducta gaze naturale Bd. Timisoara, beneficiar S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.
12. Inlocuire conducta Ansamblul Maica Domnului – Polovraci – Cristea Mateescu , beneficiar S.C. Distrigaz SUD S.A.
13. Imbunatatirea sistemului de alimentare gaze naturale Sos. Pipera – Gara Herastrau – Barbu Vacarescu, Bucuresti, beneficiar S.C. Distrigaz SUD S.A.
14. Inlocuire Cons Si br. Str. Ciresoaia Bucuresti , beneficiar S.C. Distrigaz SUD S.A.
15. Inlocuire conducta si bransamente com. Chiajna , beneficiar S.C. Distrigaz SUD S.A.
16. Inlocuire conducta si bransamente Str Gospodariei si str 1 Decembrie 1918, beneficiar S.C. Distrigaz SUD S.A.
17. Inlocuire conducta si bransamente Calea Mosilor, Bucuresti , beneficiar S.C. Distrigaz SUD S.A.
18. Infiintare distributie gaze naturale Com. Moara Vlasiei, beneficiar S.C. GAZ SUD S.A.
19. Infiintare distributie gaze naturale Com. Snagov, beneficiar S.C. GAZ SUD S.A.
20. Infiintare distributie gaze naturale Com. 1 Decembrie, jud. Ilfov, beneficiar S.C. DISTRIGAZ SUD S.A., 23.000 m.l. conducta, 400 bransamente.
21. Infiintare distributie gaze naturare Com. Crevedia, jud. Dambovita, beneficiar S.C. DISTRIGAZ SUD S.A., 23.000 m.l. conducat, 280 bransamente.
22. Infiintare distributie gaze naturale Com. Cernica, jud. Ilfov, 12.000 m.l. conducta instalata si 220 bransamente, beneficiar S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.
23. Infiintare distributie gaze naturale Mun. Turnu Magurele, beneficiar S.C. WIROM GAS S.A.
24. Instalatii utilizare gaze naturale pentru S.C. PRO HOTElS S.R.L., cuprinzand: retele distributie interioare, montate ingropat, lungime aprox. 500 m.l., alimentare gaze naturale centrala termica cu 8 cazane, alimentare gaze naturale doua bucatarii cu 16 puncte de ardere, 344 apartamente cu centrala termica de apartament, aragaz, contorizare individuala.
25. Inlocuire conducta si bransamente gaze naturale, Str. Calea Plevnei, 630 m.l. conducta, 53 bransamente, beneficiar S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.
26. Inlocuire conducta si bransamente gaze naturale, Str. Vasile Lascar, 440 m.l. conducta, 17 bransamente, beneficiar S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.
27. Inlocuire conducta si bransamente gaze naturale, Sos. Colentina, 2800 m.l. conducta Dn 355 mm, beneficiar S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.
28. Inlocuire conducta si bransamente gaze naturale, Str. Polona, 453 m.l. conducta, beneficiar S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.
29. Inlocuire conducta si bransamente gaze naturale, Ans. Militari, 400 m.l. conducta Dn 125 mm, 490 m.l. conducta Dn 180 mm, 640 m.l. conducta Dn 250 mm, beneficiar S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.
30. Inlocuire conducta si bransamente gaze naturale, Cal. Giulesti, 2450 m.l. conducta Dn 500 mm, beneficiar S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.
31. Extindere conducta gaze naturale, Sos. de Centura, 1572 m.l. conducta Dn 180 mm, beneficiar S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.
32. Inlocuire conducta si bransamente gaze naturale, Str. Ciresoaia, 1200 m.l. conducta Dn 125 mm, beneficiar S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.
33. Investitie distributie gaze naturale in com. Jilava, etapa a II-a jud. Ilfov, lungime totala 23784 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
34. Inlocuire conducta si bransamente gn cu aducere la limita de proprietate a PRM in ansamblu bd. Ferdinand – bd. Garii Obor-Baicului-sos. Pantelimon, lungime 4703, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
35. Extindere distributie gaze naturale in com. Chitila, jud. Ilfov, lungime 1215 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
36. Extindere conducte distributie gaze naturale pe str. Tamasi nr.20, Buftea, lungime 817 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
37. Inlocuire conducta si bransamente gn pe sos. Colentina intre pasaj Obor si sos. Fundeni si intregire conducta gaze naturale intre str. Cornisor si str. Codalbitei, sector 2, Bucuresti, lungime 3096 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
38. Inlocuire conducta si bransamente gn in ansamblul Mihai Bravu str. Voronet, str. Dristorului, sector 3, Bucuresti, lungime 3319 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
39. Extindere conducta gn pe DN4, km.16, Tarla 60, parcela 514/1, com. Glina, judetul Ilfov, lungime 1920 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
40. Extindere conducte gaze naturale in ansamblul de locuinte ANL-Brancusi, zona B valea Oltului nr. 141, lungime 1476 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
41. Extindere conducta gn in ansamblul de locuinte ANL – Brancusi, zona C bd. Timisoara 89, lungime 1659 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
42. Inlocuire conducta gn ansamblul Maica Domnului Polovraci-Cristea Mateescu, sector 2, Bucuresti, lungime 8331 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
43. Imbunatatirea sistemului de alimentare cu gaze naturale prin schimbarea treptei de presiune din JP si RP in MP pe sos. Pipera Gara Herastrau Barbu Vacarescu, sectorul 1, Bucuresti, lungime 3274 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
44. Inlocuire conducta si br. Str. Ciresoia, sector 1, Bucuresti, lungime 1624 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
45. Infiintare distributie gaze naturale in com Albestii de Arges, judet Arges, lungime 22910 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
46. Infiintare distributie gaze naturale in com Glina, sat Manolache, judet Ilfov, lungime 3092 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
47. Inlocuire conducta si br. MP intrte conducta existenta MP amplasata pe str. 1 Decembrie 1918 si conducta MP din str. Crizantemelor, Chiajna, lungime 1100 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
48. Inlocuire conducta si br. MP intr Gospodariei si str. 1 Decembrie 1918, Chiajna, lungime 686 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
49. Inlocuire conducta si br. Ansamblul Calea Mosilor, Bucuresti, lungime 6550 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
50. Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale str Berzei intre str General Berthlot si Calea Grivitei si pe str Buzesti intre Calea Grivitei si str Occidentului sector 1 din Mun. Bucuresti, lungime 1067 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
51. Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale pe strazile Putul lui Zamfir si Banu Antonache sector 1 din Mun. Bucuresti, lungime 766 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
52. Inlocuire conducta RP si bransamente gaze naturale pe Bd Dacia (intre Calea Victoriei si Calea Dorobantilor) sector 1 din Mun. Bucuresti cu conducte si bransamente de gaze naturale din PE100 SDR 11, lungime 738m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
53. Inlocuire conducta si instalatii de racordare gaze naturale cu schimbarea regimului de presiune din RP in MP in Ansamblul Pajura II, cuprins intre str. Pajurei, str. Hrisovului, str. Baiculesti, str. Faurei, sect.1, Bucuresti, lungime 1902 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
54. Inlocuire conducta si bransamente Strada M. Kogalniceanu intre Splaiul Independentei si b-dul Regina Maria, sector 5, Bucuresti, lungime 1360m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
55. Reabilitare retea distributie gn RP str. Liveni intre piata Regina Maria si str. Gazelei, sector 4, Bucuresti, lungime 634, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
56. Inlocuire conducte si bransamente gn RP pe str.Traian Popovici si Caloian Judetul, sector 3, Bucuresti, lungime 427 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
57. Inlocuire conducta si bransamente gn b-dul Regina Elisabeta, sector 3-5, Bucuresti, lungime 994 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
58. Reabilitare retea de distributie gn RP cu conducte si bransamente din PE100 SDR11 pe str. Pridvorului, sector 4, Bucuresti, lungime 1275 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
59. Reabilitare retea de distributie gn RP cu conducte si bransamente din PE100 SDR11 pe str. Dr. Grigore Romniceanu, sector 5, Bucuresti, lungime 925 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
60. Inlocuire conducte gn MP din comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, pe sos. Giurgiului intre comuna Jilava si comuna 1 Decembrie cu conducte din PE100 SDR11, lungime 3025 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
61. Inlocuire conducta si bransamente gn MP intre sos. Giurgiului nr.138-140 si SC COMAICO SA, 1 Decembrie, jud. Ilfov cu conducte din PE100 SDR11, lungime 3710 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
62. Inlocuire conducte si bransamente str. Mihai Viteazul, sector 1, Bucuresti, lungime 1083 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
63. Inlocuire conducta si bransamente str. Golovita, sector 1, Bucuresti, lungime 842 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
64. Inlocuire conducta si bransamente str. Povernei si str. Viisoarei, sector 1, Bucuresti, lungime 643 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
65. Inlocuire retea de distributie gn RP pe str.Drumetului, intre str.Drumul intre Vii si str.Drumetului nr.59, sector 3, Bucuresti, lungime 518 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
66. Reabilitare retea de distributie gaze naturale RP pe str. Scolarilor, sector 3, Bucuresti, lungime 1290 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
67. Inlocuire retea de distributie gn cu schimbarea regimului de presiune din RP in MP pe str.Liviu Rebreanu, sector 3, Bucuresti, cu conducte si instalatii de racordare, lungime 3052, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
68. Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu schimbarea regimului de presiune din RP in MP pe str.1 Decembrie, sector 3, Bucuresti, cu conducte si instalatii de racordare, lungime 1219 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
69. Reabilitare retea de distributie gaze naturale RP pe str.Theodor Pallady, sector 3, Bucuresti, cu conducte si instalatii de racordare, lungime 88 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
70. Reabilitare retea de distributie gaze naturale RP pe str.Nicolae Grigorescu, sector 3, Bucuresti, cu conducte si instalatii de racordare, lungime 1432 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
71. Reabilitare retea de distributie gaze naturale cu schimbarea regimului de presiune din RP in MP pe str. Splaiul Unirii, sector 3, Bucuresti, cu conducte si instalatii de racordare, lungime 1303 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
72. Reabilitare retea distributie gn RP, str. Armenis, sector 3, Bucuresti, lungime 1593 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
73. Reabilitare retea distributie gn RP, bd. Eroilor Sanitari, Bucuresti, lungime 767 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
74. Reabilitare retea distributie gn RP, str. Splaiul Independentei , Bucuresti, lungime 570 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
75. Reabilitare retea distributie gn RP, str. Ana Davila, Bucuresti, lungime 680 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
76. Reabilitare retea distributie gn RP, str. Eroilor, Bucuresti, lungime 1064 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
77. Reabilitare retea distributie gn RP, str. Cornisor, Bucuresti, lungime 132 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
78. Reabilitare retea distributie gn RP, str. Fecioarei, Bucuresti, lungime 266 m, beneficiar S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.
79. Inlocuire si sistematizare conducte si bransamente in – judetul Dambovita: Targoviste (str. Pacii) si Gaesti (str. Nicolae Titulescu, str. Matei Basarab si str. Vasile Lupu); – jud. Prahova: Campina (str. Voila si str. Rozelor), Poiana Campina (str. Centru si str. Uzinei), Busteni (str. Clabucet), Azuga (str. Victoriei) si com. Baltesti (sat Izesti, str. Principala);
80. Inlocuire si sistematizare conducte si bransamente in – judetul Dambovita: Targoviste (str. I.C.Bratianu), Gaesti (str. Centru si str. Liliacului), Fieni (str. Republicii si str. Livezilor), Pucioasa (str. Pajistei); – jud. Prahova: Busteni (str. Scolii);
81. Reabilitare retea distributie Campina, jud. Prahova, pe strazile Eruptiei, Ecaterina Teodoroiu, Petrolistului, Salaj, Bolintineanu, Bistritei, Zorilor si Beius;
82. Reabilitare retea distributie Sinaia, jud. Prahova, pe strazile Carol I si Republicii;
83. Inlocuire si sistematizare conducte si bransamente in municipiul Pitesti, judetul Arges, pe strazile: Smeurei, Fantanii, Maior Gh. Sontu, Bailor, Tudor Vladimirescu, I.C.Bratianu, Armand Calinescu, Eroilor, V.Parvan, Craiovei, Aldea Teodorovici, Transilvania.
84. Lucrare structurala buclaj tranzit MP intre SRMP OGA Maracineni si SRMP Pitesti Sud, pe strazile Lanariei – Targul din vale – Costache Negri;
85. Inlocuire si sistematizare conducte si bransamente in municipiul Ploiesti, judetul Prahova, pe strada Cuza Voda.
86. Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale in municipiul Bucuresti, sectorul 1, pe bd. Nicolae Balcescu, bd. Magheru, str. C.A.Rosetti, str. Dobrescu Demetru si str. Simu Atanasie;
87. Lucrare structurala de sectorizare retea si intregire arhitectura RP sec. Ghidiceni, str. Cactusului, Bragadiru;
88. Reabilitare retea distributie Urziceni, jud. Ialomita, pe strazile Campului, Arcului, Agricultori, Baraganului, Bujorului, Garii, Primaverii, Labirint, Liliacului, Plantelor, Postei si Capitan Urzica;
89. Lucrare structurala de inelare conducta sec. MP in vederea interconectarii SRMP – Slobozia
90. Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale in jud. Dambovita: – Gaesti (str. Viitorului), Moreni (str. Horia, Closca si Crisan, str. 22 Decembrie + imobilul cu nr.4), Fieni (str. barajului, str. Rusilor, str. Republicii, str. Podisorului, str. Izvoarelor) si Pucioasa (str. Merisor, str. Morilor, str. Sursei);
91. Extindere conducta sos. Salaj nr. 359-369 sect.5 Bucuresti
92. Lucrare structurala de interconectare Soseaua Alexandriei – Bragadiru (jud. Ilfov);
93. Lucrari de verificare tehnica, revizii tehnice instalatii gaze.
94. Lucrari de renominalizare consumatori gaze, modificari instalatii.
95. Reparatii instalatii.

1. Instalatie alimentare apa S.N. PASTEUR S.A.
2. Instalatii canalizare S.C. MONDOPLAST S.A.
3. Instalatii canalizare Baza Auto Intrarea Straulesti.
4. Instalatie alimentare apa S.C. COMCEREAL S.A. Turnu Magurele.
5. Instalatie canalizare S.C. TNUVA S.A.
6. Instalatie canalizare American Village.
7. Instalatii apa si canalizare grup 11 vile Com. Dobroiesti.
8. Instalatii apa si canalizare S.C. KANDIA-EXCELENT S.A.
9. Extindere retea canalizare din ceramica vitrifiata DN 250 Oras Buftea Jud. Ilfov.
S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.
10. Extindere retea apa potabila – PEID 110 Oras Buftea, Jud. Ilfov – S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.
11. Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din lacurile TITAN, TINERETULUI si CAROL – PEID Dn 450 – S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.
12. Inlocuire retea alimentare cu apa potabila pe Str. Dobrogeanu Gherea- PEID 315 – S.C. ERBASU EDIL CONSTRUCT S.A.
13. Executie retea Hidrica parc FLOREASCA – PEID 63, 32, 25 – S.C. ERBASU EDIL CONSTRUCT S.A.
14. Inlocuire retea alimentare cu apa potabila pe Str. Henri Coanda – PEID 125 – S.C. DIMAR CONSTRUCT S.R.L.
15. Inlocuire retea alimentare cu apa potabila pe Str. Brailita – PEID 125 – S.C. DIMAR CONSTRUCT S.R.L.
16. Inlocuire retea alimentare cu apa potabila pe Str. Brasoveni, Nada Florilor, Ripiceni, din Teiul Doamnei dreapta – EID 225, 180, 125 – S.C. Dimar CONSTRUCT S.R.L.
17. Inlocuire retea canalizare unitara PVC 250 pe strada Ipotesti – S.C. DIMAR CONSTRUCT S.R.L.

1. Reabilitare infrastructura educationala, Gradinita nr.51 si Gradinita nr.8, Sector 2, Bucuresti.
2. Reabilitare Camine U1-U6, beneficiar Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti.
3. Reparatii capitale Camin A2, beneficiar Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti.
4. Reabilitare instalatii termice Politia Mihailesti.
5. Instalatii termice-sanitare, locuinte unifamiliale, 22 vile predate la cheie.

1. Post de reglare gaze naturale Q=300m.c./h, Str. Liniei, Sector 6, Bucuresti.
2. Statie de reglare gaze naturale Q=300m.c./h, Sos. Bucuresti – Targoviste, sat Buciumeni.
3. Statie de reglare gaze naturale Q=300m.c./h, Str. Astrelor, Popesti Leordeni.
4. Statie de reglare gaze naturale Q=300m.c./h, Str. Amurgului, Popesti Leordeni.
5. Statie de reglare gaze naturale 1400 m.c./h, S.C. STRACO GROUP S.R.L.
6. Statie de reglare gaze naturale 1500 m.c./h, Com. Glina, Jud. Ilfov.
7. Statie de reglare gaze naturale 8000 m.c./h, Drum Padurea Neagra, Bucuresti, sector 1.
8. Statii de reglare-masurare gaze naturale 2000 m.c./h, 5000 m.c./h, 7000 m.c./h, 8000 m.c./h, beneficiar S.C. GAZ SUD S.A.

1. Complex sportiv MAZICON dotat cu hotel S+P+2E, restaurant, bar, sala forta, sauna, trei terenuri de tenis, un teren minifotbal.
2. Sediu firma S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. si locuinta de serviciu.
3. 22 vile persoane fizice la cheie.
4. Hala industriala zincare la cald.
5. Zugraveli, vopsitorii, modernizari constructii.
6. Executie anvelopare 5 blocuri de locuinte: Gura Vadului G-26, Prevederii D-8, Ramnicu Sarat 11, Laboratorului 125–127, Laboratorului 130.
7. Constructie locuinta P+E – Baragadiru, Str. Plevnei Nr.17
8. Constructie locuinta P+E+M – Clinceni
9. Constructie locuinta P+E+M – Clinceni
10. Constructie locuinta – Copaceni 2016
11. Constructie locuinta P+E+pod – Magurele
12. Constructie locuinta P+E – Indrumarii
13. Contract Ergonomos – amenajare SKY TOWER
14. Constructie locuinta S+P+4E+2E – Mitropolit Dosoftei 19 ( 2016 )
15. Constructie locuinta S+P+2E – Vlad Dracul Nr.8
16. Modernizare grup sanitar parter, Corp B – B-dul. Marasesti
17. Modernizare terasa sediul Mioveni
18. Lucrari de demolare cladire Marasesti Nr. 4–6, Corp C
19. Modernizare subsol Corp C din locatia Marasesti
20. Modernizare subsol Corp A din locatia Marasesti

1. Centrala termica 1740 Kw, Grup Scolar Ind. Mecanica Fina, Bucuresti.
2. Centrala termica 610 Kw, Sc. Generala nr.26, Bucuresti.
3. Centrala termica 200 Kw, Gradinita nr.188, Bucuresti.
4. Centrala termica 1144 Kw, Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti.
5. Centrala termica 760 Kw, Camin A2, Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti.
6. Centrala termica 600 Kw, Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti.